• Vegetarian Pasta & Bean

  Midwestern Meats Lifestyle Nutrition

 • $7.55

 • Description

  Pasta & Bean Vegetarian entree

  4 oz whole wheat pasta

  1 oz kidney beans

  1 oz cherry tomato

  1 oz broccoli

  .5 oz walnuts, .5 oz cranberry, .5 oz onion, .5 oz cucumber

  1 tsp of sesame thai vinaigrette 

 • Vegetarian Pasta & Bean
 • Vegetarian Pasta & Bean
 • Vegetarian Pasta & Bean
 • Vegetarian Pasta & Bean

Share this product